ZIN-VOLLE GEDACHTEN

ZIN-VOL

Onze aanpak is gebaseerd op een zingevende en zinvolle grondgedachte dat een positief effect heeft op onze samenleving, ons milieu en onze cultuur. De Pop-Up-School wordt aangestuurd vanuit deze ZIN-nen. Kernwaarden die in feite van natuur, eeuwenlang bij de mens horen, maar door de moderne, ‘gemaakte’ wereld vergeten zijn. Wij hebben deze ZIN-nen verankerd in het getal 7. Eeuwenlang en nog steeds voor velen, een speciale betekenis. De Pop-Up-School herwaardeert de 7 op haar eigen manier.

Daarom hebben we 7 ZIN-volle kernwaarden, die alles uitdragen wat belangrijk voor ons is en een stevig fundament vormen voor onze filosofie.

De 7 ZIN-nen

1 .AARDEN

Mens en natuur zijn met elkaar verweven

In de huidige individualistische samenleving is het belangrijk, de verbinding tussen mens en natuur te herstellen.
Het bewust maken van het feit dat de mens niet alleen staat boven de rest, is de eerste voorwaarde om stappen te zetten naar een verandering voor onze toekomst.

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht”

Mahatma Gandhi


Verbonden met Natuur
2. RIJKE VERBEELDING

Spelen en verbeelden zit in ieder mens.

Door afstand te nemen van de onzekerheid raken we vrij van ons verleden, van het bekende, van de gevangenis van de conditionering.

Door beelddenken en flexibiliteit van de geest te vergroten en door de bereidheid in het onbekende te stappen, het veld van alle mogelijkheden, geven we ons over aan de creativiteit. Hierdoor kunnen vastzittende patronen doorbroken worden: ongebruikelijke  ideeën en oplossingen krijgen een kans. En onverwachte situaties worden gezien als een uitdaging in plaats van een bedreiging. Daardoor zijn we beter in staat anders waar te nemen, te denken en te handelen. Een open benadering naar een wereld met ongekende mogelijkheden.


“Verbeelding is belangrijker dan kennis”

Albert Einstein

3. DE DAAD VAN HET KIEZEN

Openheid, verantwoording en balans

Als mens bezitten we alle positieve vermogens om ons te ontwikkelen tot een hoger bewustzijn. Verantwoording nemen in alle openheid en daarbij rekening houden met de morele verplichting om iets goeds te doen. Door het samenspel en door de juiste keuzes te maken, slaan we een brug van draagkracht om zwakkeren te helpen: THINK, ACT, SHARE & CREATE. Human Centered Design, is een inspirerende en creërende werkwijze om de blik op de wereld te veranderen.  Beslissen vanuit waarden, normen, rechtvaardigheid, tolerant zijn en verdraagzaamheid. Allemaal belangrijke factoren om tot een betere, rechtvaardige wereld te komen.


“ Niet de gedachtes, maar de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen is de oorsprong van de daad”

Dietrich Bonhoeffer

Meer inspiratie:
Verantwoordelijkheid

4. KRACHT VAN DIVERSITEIT

De wet van de minste weerstand

Diversiteit in de natuur werkt moeiteloos. Onbekommerd, harmonieus en liefdevol. Zo ook de diversiteit tussen mensen, als we verscheidenheid weten te respecteren en met gelijkwaardigheid te accepteren. Juist deze verschillen in afkomst, cultuur en achtergrond, zorgen voor een rijkdom aan nieuwe waarden, attitudes en overtuigingen en kunnen weer ingezet worden ten bate van veranderingsprocessen.


 “There are NO STRANGERS, only friends you haven’t met yet”

Dalai Lama

Meer inspiratie:
Waarderend inspireren

5. DURVEN DROMEN

Experimenteren om te delen

Iedereen heeft een droom in dit leven.  Een uniek talent dat hij of zij aan andere kan geven. Als we deze talenten durven in te zetten om samen met elkaar te experimenteren, dan kunnen we een proces op gang brengen naar een geleidelijke verandering met een gemeenschappelijk doel.  Het ultieme doel, het doel der doelen: puur bewustzijn.

“De dromen van vandaag zijn het materiaal van morgen”

Peter Gabriël


Meer inspiratie:
Het menselijke bewustzijn

6. BETROKKEN EN SOCIAAL

Love without money

Samenwerken met  groepen mensen uit verschillende disciplines. Betrokken en een frisse blik op ideeën  en deze uitwisselen met experts die vooruit willen in hun vak en zich met veel passie willen inzetten voor maatschappelijke en sociale vraagstukken zonder winstoogmerk. Een gepassioneerde betrokkenheid om ambitieuze doelen te realiseren voor mens en medemens, voor de samenleving van morgen. Een zelforganiserend vermogen om de wereld beter te maken op het gebied van onderwijs, werken en wonen, gezondheid, veiligheid, verkeer, enz.


“Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren”

Jim Coleman

7. PASSIE EN BEZIELING

Dynamisch faciliteren

Eén ding staat vast… Passie en bezieling, hoezeer ook gewild, laten zich niet afdwingen en komen niet uit de luchtvallen. Aan alles ligt een blauwdruk óf een creatief, bewegend proces ten grondslag. Een dynamische uitwisseling met  de linker- en de rechterhersenhelft speelt hierbij een belangrijke rol. Naast de ratio is er bezieling en passie nodig. Een stroom van innerlijk energie die zorgt dat kwaliteiten en resultaten van ieder mens het beste naar boven brengen. Een innerlijk drijfveer dat zich positief onderscheidt met anderen. Zonder passie en bezieling vallen we snel terug in regels, procedures en hulpeloosheid. Een vlammend betoog of toespraak helpt niet en zal het wellicht nog erger maken. Maar…Door middel van dynamisch faciliteren: in een uitdagende, prikkelende omgeving en in combinatie met een coachende werkwijze, schep je een vruchtbare bodem om deze innerlijke energie te laten ontstaan.

Verbonden met Natuur

“Working hard for something we don’t care is called stress. Working hard for something we love is called passion”

Simon Sinek

Meer inspiratie:
Dynamisch | Bezieling | Drijfveer