Verslag Pop-Up School Gemeente Peel en Maas

By
In Geen categorie

Thema

Een gemeenschapshuis voor iedereen

Vraagstelling

De gemeenschap van Panningen verantwoordelijkheid laten nemen voor een gemeenschapshuis (in oprichting) en dit laten uitgroeien tot een sociaal knooppunt voor jong en oud.

Beoogd doel van deze Pop-up School

Een inventarisatie van bijzondere kansen voor het creëren van gemeenschapszin onder gebruikers en omwonenden. Vernieuwen, verbinden en verduurzamen zijn daarbij kernbegrippen. De gevonden mogelijkheden dienen haalbaar en acceptabel te zijn. Een leerzame bijeenkomst voor de deelnemers, waarin ambitie en plezier de boventoon voeren.

Wie neemt het voortouw?

Vertegenwoordigers van de Gemeente Peel en Maas, het bestuur in oprichting en huidige gebruikers van het gemeenschapshuis, omwonenden en geïnteresseerden uit de gemeenschap en studenten, docenten, medewerkers van Zuyd Hogeschool. Er waren 12 deelnemers uit Peel en Maas en 12 deelnemers van Zuyd.

 

Wat gebeurde er?

De locatie is ingericht als sfeervolle en inspirerende ontmoetings- en leerplek. Het programma volgde het TASC-model (Think, Act, Share and Create) en werkvormen die zijn gericht op het stimuleren van creativiteit door snelle afwisseling van emotioneel en rationeel denken en doen.

In het TASC-model is de eerste fase (Think) gericht op het verkennen van het vraagstuk. Daarvoor wordt er een sfeer voor open communicatie gecreëerd. In deze fase zijn er deelvragen geformuleerd rond de centrale vraag: hoe wordt het gemeenschapshuis van iedereen?

In de tweede fase (Act) zijn de werkvormen gericht op het zien van mogelijkheden en kansen. Dit betekent dat de fantasie van deelnemers aangesproken wordt en dat ideakillers een plek krijgen. Met associaties in woord en beeld is er gezocht naar een identiteit voor het gemeenschapshuis.

In de derde fase (Share) is de energie opnieuw opgeladen om met een frisse blik keuzes te kunnen maken voor de meest geschikte ideeën. De beoordeling ervan gebeurt in verschillende stappen op basis van de bijdrage die ze leveren aan de oorspronkelijke vraagstelling voor het gemeenschapshuis.

In de slotfase (Create) hebben kleine groepen de gekozen ideeën uitgewerkt tot haalbare concepten. Daarbij hebben de meeste groepen zowel een fysiek prototype gemaakt als een napkin sheet waarop het idee beknopt is uitgewerkt.

Aan het eind van de dag tijdens een gezamenlijk diner presenteerden de deelnemers hun voorstellen. Deze hadden bijvoorbeeld betrekking op huis-aan-huis-acties, het genereren van financiën, bestuurlijke werkwijzen en ruimte voor talent.

Een korte impressie door TV Peel en Maas

 

Recent Posts

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/popupsch/public_html/wp-content/themes/jupiter/footer.php on line 223