• Jos Laugs
  Jos LaugsInitiator & Oprichter Pop-Up-School | Coach | Architect | Docent Kunstacademie Maastricht | Inspirator | Competente rebel

  Geboren en getogen op een boerderij met een aangeboren creativiteit door het natuurlijk habitat van het landleven.  Altijd op zoek naar avontuur zowel in reizen alsook in het onderwijs. Begonnen als onderwijzer en na veel “avonturieren” uiteindelijke terechtgekomen in het kunstonderwijs. Daarnaast door een persoonlijke fascinatie voor design en architectuur ook praktiserend architect. Al vrij snel ontdekte ik om de kracht van het analyserend vermogen van een ontwerper toe te passen binnen het onderwijs in een werkwijze design thinking.

  Design thinking is een krachtpatser als het gaat om daadwerkelijk vernieuwing. Geen maniertje om nutteloze producten te voorzien van een mooi uiterlijk, maar juist om de wereld te verbeteren en de mensheid bewust te maken van datgene waar we mee bezig zijn.  Van probleemmaker naar doen-denker, van een IK-generatie naar een Wij-generatie.

  Socially conscious design is een manier om anders te denken en te doen. Dit doe je niet alleen, dit doe je SAMEN. Zo werkt de Pop-Up-School. THINK, ACT, SHARE and CREATE!

  Al jaren een aanjager dat ons onderwijs anders moet.  Van docent naar coach, van student naar ondernemer. Zelfsturend, competent en verantwoordelijk voor wat je denkt en doet. Attitudes die nodig zijn in een kantelende samenleving die voortdurend verandert. Het besef dat er beroepen zijn die over tien jaar niet meer bestaan en waarbij leven en werken een andere invulling krijgen.

  Bedenker en initiatiefnemer van nieuwe concepten op cultureel, maatschappelijk en educatief vlak, binnen en buiten het onderwijs, waaronder de Pop-Up-School, student-led conferences bij Zuyd Hogeschool, gemeenten of bedrijven.

 • Mark Renne
  Mark RennePlanoloog | Veranderaar | Community builder | Volger aanpak leegstand en vervoer

  De eigen kracht van bewoners, huurders en klanten, is in alles mijn vertrekpunt. Op de Filipijnen werkte ik voor een hulporganisatie. Bij de Woonbond begeleidde ik o.a. een Turkse organisatie in Enschede. Bij de gemeente Kerkrade en de woningstichting Land van Rode was ik verantwoordelijk voor huurdersoverleg en leefbaarheidsprojecten. Als een van de fans van IBA Parkstad bracht ik Wij(K)kracht onder de aandacht. Het heeft IBA geïnspireerd tot een bepaalde community aanpak. Ook bij mijn werk voor Omnibuzz, regiotaxi, staan de zelfredzaamheid en de participatie van burgers centraal.

  Ik ben een kritische medespeler. Ik laat me niet leiden door ingesleten gewoontes binnen organisaties. Onbevangen ontdek ik samen met anderen vernieuwende antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Deze onbevangenheid zie ik ook bij studenten en anderen die deelnemen aan de Pop-Up-School. Daardoor kan de school snel en vernieuwend inspelen op de vragen die worden voorgelegd.

  In de huidige samenleving, maatschappij en economie wordt steeds duidelijker dat vraagstukken niet meer altijd kunnen worden beantwoord op de manier die we gewend zijn. Er is behoefte aan vernieuwing. Buiten de begane paden oplossingen zoeken. De Pop-Up- School kan dat en durft dat te doen.

  • Judith van Hooijdonk
   Judith van HooijdonkEdublogger | kennisdeler | verbinder l i-adviseur | social learning | open onderwijs

   Op mijn duoblog 2beJAMmed http://2bejammed.org/ bespreek ik regelmatig mijn belevenissen uit de wereld van leren en innoveren. Ik reflecteer op wat ik doen, ik stel kritische vragen richting het onderwijs en ik deel tips rondom het gebruik van leertechnologieën, met name social media tools. Ik schrijf vanuit de kernwaarden waar het volgens mij in het leven en dus ook bij het leren en werken om draait: vertrouwen, plezier, verbinden, samen, open, delen en doen. Waarden die ik ook herken in de Pop-Up School. Ik was erbij toen het eerste zaadje van de pop-up school werd geplant. Ik zag het groeien en tot bloei komen. Als blogger zal ik meehelpen deze zaadjes verder te verspreiden: Laat die duizend bloemen maar overal bloeien dan wel ‘pop-uppen’!

  • Martijn Streefkerk
   Martijn StreefkerkPsycholoog | Autodidact | Vrijdenker | TEFL English Teacher

   ‘Wat is het doel van mijn leven?’ Een zinvolle vraag die mij nog altijd inspireert en bezig houdt. Met de antwoorden uit mijn jeugd was ik wat minder content en niet voor niets ben ik psychologie gaan studeren. De oppervlakkigheid van de psychologie en de teleurstelling die dat met zich meebracht hebben mij na mijn studie doen besluiten eerst te gaan reizen. India, Ecuador en Colombia bezocht ik achtereenvolgens alwaar ik al dan niet betaald Engelse les gaf. Al met al ben ik toch gaan werken in de psychologie, eerst in Nederland, daarna ook in Curaçao. Uiteindelijk ben ik gaan werken in een concept waar la condition humaine holistisch benaderd wordt.

   Mijn persoonlijke zoektocht is die naar het doel van de mens: gelukkig worden. Geluk hier opgevat als een diep bezonken gevoel dat je leven er toe doet én dat je in staat bent er richting aan te geven en je de volle verantwoordelijkheid van je leven met vreugde aanvaardt en dit (in tegenstelling tot Sartre) als een bevrijding ervaart. Die definitie van geluk sluit aan bij het ‘People Centered Design’ van de POP UP SCHOOL.

   • Huub Schmitz
    Huub SchmitzInnovator | communicator | connector

    Passie voor innovatie en communicatie staan centraal in mijn werk. Grotendeels opgedaan in functies op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Ik heb grote communicatie-projecten geleid voor de overheid en sociale partners, was lobbyist voor brancheorganisaties en heb als innovatie-expert, veel innovatie-projecten begeleidt binnen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en als directeur een bureau met professionals geleid, Het Platform Beroepsonderwijs. Nieuwe uitdaging is het ontwikkelen van een Future Center voor het onderwijs waar onderwijsteams worden begeleidt bij het realiseren van doorbraken in de vernieuwing en versterking van het onderwijs. In feite wat de Pop-Up-School ook doet: het doorbreken van het standaardonderwijs door innovatieve, sociale projecten waar docententeams in kunnen participeren.

    Favoriete quote is die van de beste ijshockeyer ter wereld Wayne Gretzky die ook Steve Jobs inspireerde: ‘A good hockey player plays where the puck is.

    A great hockey player plays where the puck is going to be’.

    Kernkwaliteiten zijn: innovatief, creatief, betrokken, pragmatisch, verbindend en doelgericht.

   • Karin Dols
    Karin DolsOprichter Pop-Up -School| Coach | Ondernemer | Trainer | Docent CPS, Dans & Drama | Om-denker

    Medeoprichter en kernlid van de Pop-Up-School. Binnen de Pop-Up-School is Karin verantwoordelijk en actief op het gebied van creativiteit, coaching, innovatie en veranderingsprocessen. Door haar rijke ervaring als docent Creative Problem Solving (CPS) binnen het onderwijs, o.a. bij Zuyd Hogeschool, weet ze als geen ander mensen in beweging te brengen. Vanuit haar passie voor dans, zang en drama  in combinatie met design thinking weet zij  studenten, teams en organisaties uit hun comfortzone te halen om daadwerkelijke ‘buiten de kaders’ te denken én te handelen. Dit zijn veranderingsprocessen die een blijvend effect hebben op mens en maatschappij.

     

    “Ik droom over een dynamische omgeving, waarbij mensen met passie, durf en humor hun talenten inzetten  voor een natuurgerichte, betere wereld.”

   • Ilja Klink
    Ilja KlinkChangemaker | kennisdeler | inspirator | ondernemer | verbinder

    Ik ben Ilja Klink en directeur van de Nederlandse School. Dit houdt onder andere in dat ik de Nederlandse School mag vertegenwoordigen naar buiten toe, dat ik contact heb met onze partnerscholen en verbinding maak met externe organisaties zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder ben ik samen met de decaan eindverantwoordelijk voor het programma en het team en ben ik vaak bij de programma-onderdelen aanwezig. Zo maak ik de opleiding actief mee, ken ik de deelnemers en weet ik wat er speelt.

    de Nederlandse School is een dynamische organisatie, waar voortdurend leren en kennis delen centraal staat. Ik ben ervan overtuigd dat de creatieve manier waarop de Nederlandse School dit doet, aansluit op de voelbare noodzaak om op een andere manier naar het huidige onderwijs te kijken. Door te ontwerpen, onderzoeken en ondernemen beschouwen onze deelnemers hun onderwijs, zichzelf en de leerling opnieuw. Binnen onze drie leerlijnen gaan zij op zoek naar hun persoonlijke waarden ten opzichte van zichzelf, ze leren nieuwe manieren van design kennen die toe te passen zijn op hun onderwijs en ze hebben ontmoetingen op verschillende locaties met mensen, organisaties en manieren van denken die schijnbaar irrelevant zijn voor het onderwijs. Onze deelnemers leren dat alles relevant is binnen het onderwijs. Zo breng je de wereld binnen en durf je meer naar buiten te stappen.

    Ik voel mij bevoorrecht dat ik mij heb mogen aansluiten bij de Nederlandse School, omdat ik geloof in de kennis en kunde van docenten en omdat ik weet dat zij degenen zijn die het onderwijs in Nederland ten goede kunnen veranderen. de Nederlandse School maakt dit voor hen mogelijk door hun grenzen te verbreden en hun mindset te veranderen. Deze mindset-switch  zie ik ook  in de Pop-Up-School.

   • Judith van Bemmel
    Judith van BemmelAssistent Coach | Activiteitenbegeleider | Betrokken | Social Worker | Vernieuwer

    BA Social Work en werkzaam in de gehandicaptenzorg als projectontwikkelaar en activiteitenbegeleider. Ik ben altijd op zoek naar vernieuwing in mijn beroepsveld. Daarvoor heb je een creatieve geest nodig met een hands-on mentaliteit. En dat heb ik!

    Door mijn specialisatie in Creative Problem Solving ben ik in staat om out of the box te denken.  Dit doe ik niet alleen maar samen met andere mensen, want ieder mens is uniek. Daardoor kom je tot verrassende, innovatieve oplossingen die je alléén niet kunt bedenken. Dat is precies wat de Pop-Up-School doet:
    Leren van elkaars talenten en achtergronden om SAMEN verder te komen en dit inzetten voor een betere en eerlijke samenleving. Daar ga ik voor!

     

    Ik ben al een keer assistent coach geweest in een Pop-Up-School.

   • Cynthia Smeets
    Cynthia SmeetsSocial innovator | Community builder | Sociaal ondernemer

    Social innovator met een liefde voor taaie vraagstukken op het gebied van overheid, onderwijs en zorg & welzijn. Een echte autodidact, met een eigen visie op waar het onderwijs van de toekomst aan zou kunnen voldoen. “Leren en betekenis geven aan de wereld is belangrijk maar dat kan best buiten de muren van onderwijsinstellingen niet alleen in het hoger onderwijs.”

    Cynthia (1990) studeerde Social Innovation aan de NHTV university of applied science in Breda, waar vanuit leerlabs samen met andere studenten en docenten wordt gewerkt aan kennis ontwikkeling. Geen lessen, geen toetsten en geen vakken, maar community learning in- en van de praktijk. Tijdens haar opleiding richtte zij Studio Walden op, dat duurzame initiatieven ontwikkelt die bijdragen aan een duurzamere samenleving en onderzoek doet naar sociale innovatie en de effecten daarvan. In co-creatie en simpel. Haar werkterreinen bevinden zich vooral in Limburg, Breda, Tilburg en Amsterdam. In het kader van de democratic challenge van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelatie, ontwikkelde zij Kiesbelasting een e-democratisch platform dat bijdraagt aan de lokale democratie en participatie. ‘Bewoners krijgen een gedeelte van hun gemeentelijke belastingen terug via een digitaal platform, dat zij kunnen besteden aan initiatieven die hun directe leefomgeving leuker maken.”

    Naast Studio Walden is Cynthia ook voorzitter van de commissie jeugd van de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Heerlen, dat jongeren en ouders helpt bij het vertalen van beleid naar praktijk en gemeenten te adviseren over knelpunten die jongeren en ouders ervaren.

     

    Haar motto is ” groots worden door klein te blijven”.

   • Theo Ploeg
    Theo PloegSocioloog | Lecturer aan MAMDT + iArts | Journalist | Researcher bij Buro Neue | Constant in Flux

    Het verlangen naar een nieuwe wereld mag het heden niet in de weg staan. In het hier en nu ontstaat immers de toekomst. Daar heeft iedereen invloed op. Bewust nadenken over de wereld en manier waarop die zou moeten zijn, is essentieel. Voor iedereen. Echte verandering kan alleen ontstaan wanneer denken en doen elkaar de hand schudden. Wanneer theorie wordt toegepast om de wereld te veranderen. Anders blijft theorie slechts theorie, doen slechts doen. Onze wereld is zelden zo spannend geweest. Oude systeem voldoen niet meer, kraken in hun voegen, imploderen langzaam. Zorgt voor onzekerheid, maar ook voor nieuwe mogelijkheden. Om de wereld eerlijker te maken, hiërarchieën te ontmantelen. nieuwe betekenissen te geven en verouderde ideeën te vervangen door nieuwe door de macht weer terug te brengen bij het individu. Bij jou en mij.

    • Erik Housmans
     Erik HousmansGraphic Designer | UX Designer | Pixel Junkie | Gamer | Movie Addict

     Ten tijde van de internet bubble als student mijn eerste bedrijf opgericht, waarbij ik me voornamelijk bezig hield met webdesign en grafisch ontwerp. Na deze eerste kennismaking en ervaring met UI en UX design ben ik mij na mijn studie meer gaan richten op grafisch ontwerp, met een brede interesse voor techniek en vooruitgang. Diverse nieuwe productieprocessen geïmplementeerd bij mijn toenmalige werkgever, gericht op verbetering van kwaliteit, nieuwe mogelijkheden maar ook het “groener maken” van drukwerk (op textiel).

     Echter de drang naar ‘meer’ was immer aanwezig, ik wilde groeien en mijzelf op andere vlakken ontwikkelen. Hierdoor terecht gekomen bij een gedurfd commercieel project waarbij ik volledige creatieve vrijheid heb gehad in het ontwerpen van interieurs (meubels, inrichting, gevelreclame) als ook de huisstijl, fotografie en video producties. Deze omgeving werkte als een soort “pressure cooker” voor mijn creatieve ontwikkeling, waardoor ik inmiddels meer gegroeid ben als UX designer.

     Die gemengde rol van grafisch vormgever en UX designer vervul ik nu ook in mijn nieuwe functie voor een internationaal  opererend bedrijf op het gebied van interne bedrijfscommunicatie. Hierbij heb ik tevens de kans om mijn ervaring en kennis over te dragen aan een nieuwe generatie designers.

     Wanneer ik niet aan het werk ben geniet ik graag van muziek, films en games maar ook zoek ik graag het avontuur op in verre reizen waarbij natuur en rust centraal staat als ijkpunt en relativering.

    • Peter Bijl
     Peter BijlCreator |Conceptor | Connector | Schrijver | Initiator | Spreker

     Mijn sterkte? Op geestdriftige wijze werelden en disciplines verbinden. Het liefste door een verhaal te vertellen – via welk medium dan ook. Het is ook dat precies dat het concept Pop-Up-School zo sterk maakt: soms moet je structuren juist doorbreken, om met ander perspectief naar problemen kunnen kijken. Het brein is te rijk om in een hokje vastgesnoerd te zitten.

     Geboren Schiedammer Peter Bijl (1979) studeerde Taal- en Cultuurstudies en Journalistiek in Utrecht, en zette in die stad diverse interdisciplinaire festivals en platforms op (o.a. VPRO-website 3VOOR12/Utrecht). Vanuit Berlijn (woonplaats sinds 2008) initieerde hij later verschillende culturele uitwisselingsprogramma’s op tussen Nederland en Duitsland. Zo was hij in 2009 artistiek leider en programmeur van de Culturele Zondag ‘Niemandsland’ in Utrecht, die volledig draaide om 20 Jaar Val van de Muur. In een programma vol persoonlijke verhalen kwam Berlijns beladen historie samen met zijn creatieve heden.

     Het is precies datgene, wat je ook van zijn rondleidingen, inspiratiereizen en reisprogramma´s in Berlijn kan verwachten –Naast zijn gidsentochten, onder paraplunaam Berlijn op Maat, werkt Peter als creatief consultant, schrijver, spreker en fotograaf. In 2011 verscheen zijn boek Trekhaak Gezocht!, een multimediaal reisverhaal over de reis waarin hij theatermaker Tjerk Ridder bijstond in een opvallende reis van culturele verbinding: reizend naar Turkije, met een caravan, maar zonder auto. In 2013 verscheen het boek in Duitse vertaling, voorzien van een voorwoord van Herman van Veen. Pendelend tussen Berlijn en tweede (derde?) thuis Brazilië werkt Peter momenteel aan een educatief fotoproject ‘Go Figure!’, over de universele taal die voetbal heet. Hierbij een voorproefje.

     • Eddy Thonon
      Eddy ThononLecturer of Fine Art & Design in Education | Cultureel ondernemer | Muzikant | Beeldend kunstenaar | Doorzetter | Coach

      Ik ben Eddy Thonon, docent beeldende kunst en vormgeving, met een voorliefde voor kunst. Werkzaam als projectleider bij Het Huis voor de Kunsten in Roermond. Daarnaast ben ik cultureel ondernemer als vrij kunstenaar en/of kunsteducator. Duurzaam in materiaalgebruik  staat voor mij hoog in het vaandel. Al is het om hierin de voorbeeldfunctie .

      Buiten dit, een veelzijdige muzikant en altijd op zoek naar ‘het’ andersoortig  instrument. Experimenteren in vorm als in geluid is voor mij een terugkerend fenomeen.  Verliefdheid dat zomaar gebeurt. Steeds weer opnieuw. Door klank, vorm of dan weer door een totaal andersoortig uitheems instrument.

      Educatie is voor mij nooit eenrichtingsverkeer, maar een meerbaanse weg met tegenverkeer en rotondes, een wisselwerking tussen meerdere personen, met uiteenlopende ideeën, kennis en achtergronden. Van een docerende naar een coachende houding. 

      Pop up school is daar een voorbeeld van. Diversiteit in achtergronden, ervaringen en talenten om SAMEN tot nieuwe inzichten komen. Dé krachtbron van de Pop-Up-School!